– Arbeiderpartiet og Høyre skal ha ros for å ha inngått et klokt kompromiss om skatt som er bra for næringslivet. Allerede neste år reduseres selskapsskatten med ytterligere 2 prosentpoeng til 23 prosent og med føring i skatteforliket på at det skal
vurderes ytterligere reduksjoner. IKT-Norge mener satsen må ned til 20 prosent for å kick-starte investeringsnivået i næringslivet etter mange års nullvekst, sier Roger Schjerva som er sjeføkonom i IKT-Norge.

– Det er bra at partiene fant sammen. Det er ikke uten grunn at det ikke har vært noen skatteforlik i moderne tid uten at både Høyre og Arbeiderpartiet er med. Det gir en forutsigbarhet og troverdighet i skattesystemet som er viktig for Norge. Samtidig har det blitt enige om et innhold som gir et bedre skattesystem, mener Schjerva.

Roger Schjerva trekker spesielt fram at forbedringene i bedrifts- og kapitalbeskatningen vil styrke egenkapitalen i bedriftene.

– Det er positivt at stortingsflertallet har lagt bort forslaget om å finansiere reduksjonen i selskapsskatt med økt utbytteskatt. Tvertimot reduseres utbytteskatten gjennom økt skjermingsrente. Innføringen av rabatt på eie av aksjer og driftsmidler vil gjøre det mindre gunstig å plassere formuen sin i eiendom. Stortingsflertallet ber om en skattekredittordning for investering i gründerselskaper. Det er et riktig grep nå for å få til den omstillingen og nyskapningen landet trenger, sier Schjerva.