-Vi har nå et meget solid forankring i næringen sier Hoff, som påpeker at det er ekstra gledelig at IKT-Norge har greid å samle nye spennende medlemmer innen områder av næringen som IP-telefoni og ikke minst aktører innen segmentet  åpen kildekode/open source. At aktører som Linpro, Skolelinux, SUN,  Novel, ezsystems m.fl slutter opp om IKT-næringen viser at hele verdikjeden i næringen er i ferd med å bli langt mere moden.

Forventer et sterkere år enn antatt
IKT-Norges medlemmer hadde i 2004 en samlet omsetning på 137 milliarder kroner. De fleste av våre medlemmer kan melde om et meget godt år i 2005. Omsetningsveksten varierer, men  forsiktig optimisme på begynnelsen av 2005 hvor man kalkulerte med en vekst på 4% er blitt oppjustert til en snittvekst på 5-6%. Det aller mest gledelige er allikevel at resultatene jevnt over ser ut til å bli langt bedre enn i 2003 og 2004. Vi tror vi trygt kan si at næringen som en helhet har gått fra omsetningsfokus til bunnlinjefokus. Det er gledelig og en riktig prioritering. I henhold til tall fra SSB er IKT-næringen nå Norges nest største næring.  Det er selvfølgelig for tidlig å si noe konkret om resultatene som en helhet siden bøkene enda ikke er lukket, men de rapporten vi har fått inn tyder klart på en forbedret bunnlinje generelt. IKT-næringen er i ferd med å bli en moden bransje og det er ingen tvil om at næringen er friskmeldt og har kommet seg etter noen meget vanskelige år i 2001-2002 og 2003. Våre medlemmer har tatt med seg lærdommen fra de vanskelige årene og den snuoperasjon som vi har vært igjennom har våre medlemmer all grunn til å være stolt av.

Flere ansettelser i 2006
Det er også gledelig at flertallet av medlemsbedriftene i IKT-Norge nå ansetter folk igjen. 46% av medlemsmassen sier at de vil øke bemanningen i 2006. Dette er meget gledelig og gir grunnlag for ny optimisme, men samtidig som bedriftene ønsker å øke bemanningen ser vi store forskjeller fra tidligere. Det er snakk om forsiktig vekst og veksten henger nøye sammen med vekst i oppdragmengde og styrket bunnlinje. Noen av medlemsbedriftene har varslet kutt i bemanningen og det skyldes i første rekke markedstilpasning innen segmenter hvor lønnsomheten har flatet ut, eller hvor bedriftene har lagt nye strategier for lønnsomhet og vekst. Dette er nok noe vi vil se stadig mere til, men alt i alt er tilgangen på ny arbeidskraft langt større enn de som faller i fra. Det får være en trøst for de som mister jobben at arbeidsmarkedet nå ser helt annerledes ut enn for bare ett til to år siden..

Globalisering treffer bransjen i 2006
Dette medfører at mange bedrifter nå setter globalisering på dagsordenen. Dette gjelder både insourcing av utenlandsk arbeidskraft og outsourcing av arbeidsoppgaver til lavkostland. Den 12 januar setter IKT-Norge fokus på spørsmålet globalisering som nå i aller høyeste grad angår IKT-Næringen og andre næringer. På Globaliseringskonferansen som IKT-Norge arrangerer sammen med Cap Gemini 12.1i Oslo, medvirker bl.a Carl Bildt, Erna Solberg, statssekretær Roger Skjerva fra Finansdepartementet, Tom Scharning fra EDB Businesspartner ASA.

God dialog med de rødgrønne
IKT-Norge har fått en meget god dialog med den nye regjeringen og det nye året innledes med møter med politisk ledelse i flere av departementene. Vi ønsker å sette modernisering av offentlig sektor sterkere på dagsordenen, samtidig som vi ønsker å få en rask avklaring når det gjelder bredbåndsutbyggingen og en helhetlig plan for nasjonal infrastruktur. Andre hovedsaker for oss vil være satsing på innovasjon og entreprenørskap, utvikling av kunnskapssamfunnet samt økt fokus på sikkerhet, avslutter Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, som på vegne av næringen er optimist for 2006.. www.ikt-norge.no

NYE MEDLEMMER I IKT-NORGE  2005

ADCom Data AS
Axiti ASA
backOFFICE AS
Captive Finance Norge AS
ConnXion AS
Cursum
ErgoGroup AS
Ericsson as
Expology AS
EZ Systems
FK import / Sun TV
HoltheProsjekt Consulting as
HR Manager AS
Information Technology Advisors AS
Intellexi AS
Ipnett AS
Jakob Hatteland Computer AS
Karabin AS
Lenovo Technology BV – Norway Branch
Linpro AS
Media Components eMCOM AS
MOPO
Netlife Backup Solutions AS
NetNordic AS
Novel Norge AS
Orgdot AS
Priority Telecom Norway AS
Rambøll Management AS
Roland Systemutviling as
Sa-Ko AS
Scandpower IT Oslo AS
Skolelinuz
somewhere in
Stretto AS
Telenor Telehuset AS
Telio AS
Topnordic AS
Vega SMB AS
ViaNova Systmes AS
Whitebird New Media AS