Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om eTEN – et EU-program med en ramme på 50 millioner Euro. Informasjonsmøtet er 15. februar, og IKT-Norges Fredrik Syversen er en del av programmet.

Fra 2006 er Norge betalende medlem i EUs program for elektroniske tjenester, eTen. Programmet finansierer utvikling og implementering av nettbaserte tjenester rettet mot befolkning og næringsliv i Europa. I forhold til EUs rammeprogram og IST-programmet er eTen mer markedsnært.

Europakommisjonen utlyste i midten av februar 50 millioner Euro med søknadsfrist 15. mai.

Forskningsrådet arrangerer et informasjonsmøte om programmet 15. mars i lokalene til Norges Forskningsråd kl 1030-1530. 

Programmets innretning mot å utvikle e-tjenester betyr at det har mange likhetspunkter med Forskningsrådets Høykomprogram. Kontaktpunktet er derfor lagt til Høykomsekretariatet, der kontaktperson er programkoordinator Vemund Riiser.