EU-kommisjonen innkaller i disse dager til møte i en «task force» for smarte strømnett. Smarte strømnett har et enormt potensiale til å redusere energiforbruket i verden.

Opptil 30 prosent av strømmen går tapt i ineffektive strømnett – og smartere styring kan spare mye av denne strømmen. Videre kan to-veis-målere gi sluttbrukere insentiver og verktøy til å redusere eget forbruk. IKT-Norge mener det er viktig med åpne standarder som tillater at man kan legge smarte applikasjoner på toppen av de basisløsningene som velges.

IKT-Norges europeiske «moderorganisasjon» Digital Europe vil delta i gruppen og vi følger spent med.

Målet er en felles visjon innen mai 2010 og et veikart for implementering av smarte strømnett og smarte målere, innen mai 2011.