Denne uken møtes Europas fremste teknologimiljøer på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo på en workshop i forskningsprosjektet FAMILIES. Som partner i FAMILIES er IKT Norge vertskap for workshop-en. Kjente bedrifter som Philips, Nokia, Siemens og Thales deltar sammen med andre teknologisk ledende programvarebedrifter og forskningsinstitutter i Europa, mer enn tyve aktører til sammen. I 3 dager skal forskere og programvareutviklere presentere sine ideer og bryne de mot hverandre, for å finne ut hvordan programvare kan utvikles effektivt, raskt og uten alvorlige feil og mangler.

Forskningsprosjektet FAMILIES er en del av ITEA programmet under EUREKA. ITEA har som mål å stimulere og støtte pre-competitive FoU innen distribuerte programvaresystemer, og dermed gi Europeisk industri en ledende posisjon innen programvare-intensive systemer. FAMILIES forsker på system familier. En system familie er en samling systemer som adresserer samme applikasjonsdomene og deler mange aktiva som arkitektur, design modeller, kildekode komponenter, test data og dokumentasjon. Den norske deltakelsen i FAMILIES er støttet av Norges Forskningsråd.

Deltakerne i dette forskningskonsortiet har i flere år forsket på system familier og resultatene så langt er av stor betydning for deltakerne. Forskningskonsortiet er ledende på verdensbasis.

Utviklingen av programvare skjer i et stadig raskere tempo både for å tilpasse seg markedets krav og for at de enkelte aktører skal styrke sin markedsposisjon. Mange aktører har hatt problemer med å utvikle programvare som har vært robust nok, dette har f.eks. vist seg ved at programvaren i mobiltelefoner i perioder har hatt mange feil, og at utviklingen har vært kostbar fordi man ikke har evnet å gjenbruke tidligere utviklet og kvalitetssikret programvare.

Som en illustrasjon på nytten av å delta i denne type prosjekter kan vi nevne Philips og SuperOffice.

Philips Medical Systems har som mål å utvikle innovative teknologier og tjenester som vil hjelpe helsearbeidere med å oppnå kompromissløse kliniske resultater av høyeste kvalitet. Selskapet er verdens nest største produsent av medisinsk diagnostiseringsutstyr og på flere forretningsområder den fremste aktøren globalt. Philips Medical Systems har et anslått årlig salg på Euro 6,5 milliarder med ca. 22 000 ansatte i mer enn 60 land. Bedriften betrakter nå programvaren i denne type utstyr som en system familie, og markedsfører den under merkenavnet Vequion.

SuperOffice ASA er et norsk børsnotert programvareselskap som utvikler og leverer CRM systemer (Customer Relationship Management). Selskapet har ca. 150.000 brukere og henter 65% av sine inntekter fra eksportvirksomhet. SuperOffice har deltatt både i forløperen CAFÉ og nå  FAMILIES med svært positive resultater. Prosjektdeltakelsen gir bedriften tilgang til relevante forskningsresultater på et tidlig tidspunkt samt et godt kompetansenettverk både i Norge og internasjonalt. Resultatene kan måles i reduserte utviklingskostnader og økt kvalitet i produktene.

For nærmere informasjon om workshop-en og prosjektet kan følgende kontaktes:
22 54 27 40 Per Morten Hoff, IKT Norge
90 12 30 67 Hans Petter Dahle, prosjektleder for den norske deltakelsen i FAMILIES
(han formidler også kontakt til andre, f.eks. Frank van der Linden i Philips som er prosjektleder for hele FAMILIES prosjektet).

Følgende lenker gir mer informasjon om ITEA og FAMILIES:
 www.itea-office.org
 www.esi.es/en/Projects/Families