Money2020, verdens største FinTech-konferanse, kommer til Europa for første gang og går av stabelen 4-7 april i København. IKT-Norge arrangerer sammen med 7 av våre medlemsbedrifter en norsk paviljong kalt Fintech Forest. I forbindelse med dette har vi bedt deltagerbedriftene å presentere seg!

Les intervju med Promon, Spiff og Banqsoft!

Denne gangen har vi intervjuet Jarle Holm fra Evry!

 

Jarle Holm_pictureHva gjør FinTech-næringen så spennende?

Banker og finansinstitusjoner står overfor store forandringer. Kunder stiller stadig større krav til bankene, og de må svare med tjenester som er tilgjengelige og pålitelige, uansett tid på døgnet.

Denne utviklingen har ført til en modernisering av bransjen, der hel-digitale løsninger implementeres. Bransjen i seg selv har fått ny fokus, samtidig som sluttkunden får nye og praktiske brukeropplevelser.

Dette har påvirket hele næringen, og hverdagen deres preges nå ikke bare av beskyttende og tyngede regulatoriske rammer, men nytekning og nyskaping. Nye teknologiaktører blir relevante og nye samarbeid, nye ideer og nye løsninger oppstår. Det er veldig mye mer aktivitet og vårt bidrag er å sørge for at innovative og brukervennlige løsninger skapes.

 

Hva gjør din bedrift spesiell?

EVRY er Nordens største leverandør til bank- og finansnæringen. Hver dag benytter over 4 millioner mennesker våre tjenester. Et selskap kan komme til oss med en banklisens, og vi kan levere alt den trenger for å være en fullservice bank. Vi leverer alt fra mobilapper til nøkkelinfrastruktur som får banknæringen til å fungere.

 

Hva er bra med å drive fintech i Norge?

Nordmenn er innovatører når det gjelder utvikling av teknologi, og vi som forbrukere har stor tillit til teknologi og er villig til å prøve nye løsninger tidlig. Som et relativt lite og svært digitalisert marked, fungerer Norge godt som et laboratorium. Innenfor banknæringen har Norge allerede kommet langt i forhold til å bli et kontantløst samfunn og vi har en effektiv og standardisert bankinfrastruktur. Dette gjøre det Norske markedet godt egnet for selskaper til å lansere nye FinTech-tjenester.

 

Hvorfor er dere med på Money2020 og hvorfor er dere med i IKT-Norge?

Alle sentrale aktører deltar på Money2020. Derfor er dette en svært viktig arena for oss for å hente inspirasjon fra partnere, kunder og konkurrenter, og ikke minst for å dele vårt syn på utvikling og strategisk retning i bransjen.

Vi liker veldig godt IKT Norges initiativ til å samle 7 norske FinTech selskaper «under samme stand-tak» på Money2020. For oss er det viktig å være en del av et nettverket av både store og små selskaper, som alle har en felles interesse i å fornye bransjen.

Som FinTech Forest setter vi Norge og Norden på verdenskartet med vår teknologiutvikling i toppklasse.