Onsdag 7. februar, kl 15.30-17.30 på Clodion Art Cafe i Bygdøy allé 63, arrangerer Od@ nettverk sin  aller første nettverkssamling.

Tema for den aller første nettverksamlingen vil være ”Nettverksbygging er en øvelse. Bør kvinner øve mer?” Temaet er valgt på bakgrunn av en nylig artikkel i  Personal og Ledelse som blant annet konkluderer med at kvinner er for dårlige til å bygge nettverk. Den samme artikkelen tar også opp at det i dag ikke nok å være flink – hvis du vil opp og frem må du bygge nettverk. Gjennom innlegg fra Kerstin Marthinsen, ekspert på nettverksbygging, og nettverksøvelser vil vi bli kjent, lytte, diskutere og utveksle erfaringer innen området.

Velkommen!

Kerstin Marthinsen
«Kerstin Marthinsen (siv.øk. NHH) er daglig leder av selskapet Alumnia as. Hun er rådgiver overfor næringsliv og undervisningsinstitusjoner når det gjelder å bygge nettverk for tidligere ansatte og studenter, og er ekspert på nettverksbygging generelt.  Hun holder kurs og foredrag om temaet med Norden som arbeidsfelt. Redaktør av boken «Tenk nettverk» som utkom i november 2006. Se www.alumnia.no »