IKT-Norge er opptatt av trygg og sikker bruk av nettet. Derfor har vi etterlyst Fornyingsdepartementets avklaring vedrørende innsyn i ansattes e-post. IKT-Norge svarte på denne høringen 17 januar 2007, og vårt syn er at arbeidsgiver skal kunne ha mulighet til å gå inn i ansattes e-post. Dette kan være nødvendig dersom ansatte er borte, sykemeldt etc for å kunne hente ut viktig informasjon f. eks en kontrakt, en faktura eller en avtale. Vi ønsker på ingen måte snoking i ansattes e-post. Privat e-post er privat, og privat kommunikasjon bør derfor legges i mapper merket privat. Her har arbeidsgiver absolutt ingen ting å gjøre. Dette handler ikke om å ta surfing, men om klare retningslinjer for bruk av jobbens IT-utstyr.

Det vi ønsker oss er et klart regelverk og vi mener det er viktig at bedriftens regler nedfelles i ansettelseskontraktene. Dette vil gavne ansatte så vel som arbeidsgiver. Å lage slike regler blir vesentlig enklere dersom vi får en avklaring fra myndighetene, noe vi fortsatt venter på.

Når det gjelder surfing i arbeidstiden ønsker IKT-Norge på ingen måte å forby et besøk på Facebook, slik overskriften i DN’s artikkel gir inntrykk av. Men også her er det viktig å ha regler. Surfing på sider med åpenbart straffbart materiale som f. eks barneporno bør være oppsigelsesgrunn. Surfing på sider med lovlig materiale, men som inneholder f. eks porno, bør unngås. Både fordi den type innhold i det aller fleste jobber er særdeles irrelevant. Men like viktig er at mange slike sider åpner for virus, hacking og annen uønsket adferd mot bedriften. Besøker man tvilsomme sider kan dette få alvorlige konsekvenser for bedriften. Dette er det viktig å få oppmerksomhet rundt.  Å skille hva som er privat sfære og jobbens sfære blir stadig vanskeligere. Det kan derfor være nyttig å ha et regelverk nedfelt rundt dette på den enkelte arbeidsplass, og det er dette IKT-Norge har jobbet med å utvikle retningslinjer for. Vi ønsker på ingen måte et storebror ser deg samfunn. Men det er innlysende at en ansatt ikke kan laste ned ulovlig materiale og lagre det på arbeidsgivers server.  Vi har sett flere eksempler på dette, f. eks at en ansatt hadde lastet ned flere hundrede ulovlig nedlastede filmer og lagret det på arbeidsgivers server. For det første er selve nedlastningen ulovlig, for det andre belaster slike datamengder systemet unødig.

Når ansatte i en frisørsalong får sparken for å ha vært på nettet i arbeidstiden, er dette en helt håpløs avgjørelse. Stadig mer informasjon er i dag nettbasert og frisører må selvsagt holde seg oppdatert om alt fra kjemikalieinnhold i hårprodukter til motetrender. Informasjon om dette er i hovedsak å finne på nettet. Å gi noen sparken for å søke relevant informasjon på nettet i arbeidstiden er bokstavlig talt hårreisende.
Slike uheldige episoder kan imidlertid unngås dersom man har et klart regelverk, og det er nettopp det IKT-Norge har ønsket seg. Både ansatte og arbeidsgiver skal i fellesskap ha full forståelse av hva man kan gjøre på nettet og ikke. Først og fremst handler det om informasjonssikkerhet, men det handler også om personvern, og de ansatte har krav på at personvernet ivaretas. Ansvaret ligger her på begge parter.

Vi har absolutt ikke noe ønske om forby verken Facebook eller andre høyst legitime og lovlige aktiviteter på nettet i arbeidstiden. Men bruker en ansatt mesteparten av sin tid på private gjøremål i arbeidstiden er det et spørsmål, om arbeidets utførelse og ikke om hvilket innhold man bruker tiden sin på. Slike forhold er en sak mellom den ansatte og arbeidsgiver, og dette er allerede vel regulert.

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge