Facebook har besluttet å legge sitt europeiske datasenter til Luleå i Sverige. Størrelsen er sammenlignbar med 11 fotballbaner og man regner med å håndtere 800 millioner Facebook-brukere. Strømforbruket tilsvarer 16 000 eneboliger.

– Den svenske regjeringen har her sett hvor viktig det er å få en stor internasjonal aktør til landet, og bevilger 103 millioner svenske kroner i investeringsstøtte. Dette viser en vilje som jeg mener våre norske politikere dessverre savner, mener Maria Angell-Dupont, projektleder for Grønn IT hos IKT-Norge.

– Norge har flere aktive og gode prosjekter som kan håndtere volumet som dette handler om. Vi i Norden konkurrerer på like vilkår når det gjelder politisk stabilitet, kaldt klima for kjøling, lokasjoner, kompetent arbeidskraft, mens vi i Norge mangler støtten fra det offentlige. Det er synd at svenske myndigheter i denne saken har vært mer pågående enn hva tilfellet har vært i Norge. Sverige oppnår her en signaleffekt for å lokke til seg andre internasjonale aktører.

En fordel Norge har er en ekstrem tilgang til kortreist og dermed billig og ren strøm. Det neste store «datasenter-slaget» vil stå om hvor CERN vil lokalisere sine servere.

– Lagringsbehovet av data kommer bare til å øke i årene som kommer, og ønsker Norge å være med i konkurransen, så trenger vi politikere som er villige til å bidra og til å tenke nytt. Sverige og Finland har tiltak som gjør de interessante for internasjonale aktører. Norge burde i utgangspunktet ha de beste forutsetningene for å tiltrekke seg internasjonale aktører, men det betinger at norske politikere nå våkner, mener Maria Angell-Dupont, IKT-Norge.