Bredbånd
122 millioner til økt utbygging av bredbånd er en viktig satsing som regjeringen skal ha skryt for. Men hvor mye av dette som faktisk er friske penger er ikke helt klart.  – Hvis vi har lest budsjettet riktig er penger fra Høykom en del av denne satsingen, sier Syversen. Dette er kun 22 millioner mer enn den varslete helårsvirkningen av revidert nasjonalbudsjett.

Åpne standarder og åpen kildekode
Her følger regjeringen opp det de faktisk lovte i Soria Moria. Det er positivt og vi er fornøyd selv om 10 millioner ikke er mye. IKT-Norge vil jobbe sammen med regjeringen for å få ordninger og kompetanseløft som faktisk sikrer at åpne standarder og bruk av åpen kildekode bidrar positivt til norsk offentlig sektor og norsk næringsliv.

MinSide satsingen
Det er gledelig at man ønsker å sette fart på prosjektet med bevilgningen på 16 millioner i 2007 . IKT-Norge håper er at dette akselerer åpningen av MinSide portalen og at sikkerhetsløsningen faktisk vil se dagens lys i 2007. Det er viktig at fornyingsministeren får backing regjeringen slik at etater og organisasjoner underlagt  andre departementet tilpasser seg MinSide prosjektet.

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon. 360 medlemmer av IKT-Norge omsetter for 120 mrd kroner på det norske markedet, dette er 50% av totaleomsetningen.