Høyres Olemic Thommessen har sammen med IKT Norge og IFPI et ønske om å løfte debatten om ulovlig fildeling ett skritt videre inn i fremtiden.

Seminaret tar utgangspunkt i at ulovlig fildeling er ulovlig, at dette er et betydelig problem og at det forekommer i stor skala/utstrekning. Målet med seminaret er å fokusere på hvordan musikk lovlig kan tas i bruk på nye plattformer. Hvordan kan musikk- og telekombransjene bidra til at lovlig distribusjon tar over for den ulovlige?

Program

Kl. 09.00   Åpning ved Olemic Thommessen

Innledninger:

Kl. 09.10 Jarle Savio, EMI, “Digital distribusjon av musikk i dag og i morgen”
Kl. 09.25  Arne Hurlen, artist
Kl. 09.40 Terje Gaustad, BI, ”Økonomiske forutsetninger for lønnsom distribusjon”
Kl. 09.55 Rune Ljostad, advokatfirmaet Simonsen, «Rettslige rammer for et fungerende marked»
Kl. 10.10 Klaus Sørland, Telenor, «muligheter og utfordringer ved digital distribusjon av musikk – erfaringer fra 4 års drift av Norges største butikk for digital musikk»
Kl. 10.25 Dagfinn Bach, forsker «nye forretningsmodeller tilpasset ny teknologi»
Kl. 10.40 Per Martinsen, artist, : «å være kreativ i møte med ny teknologi»
Kl. 10.55 Arne Krokan, NTNU, «må Obama redde musikkindustrien også?»

Kl 11.10   Pause m/enkel bevertning

Kl. 11.30  Paneldebatt ledet av journalist Anders Brandt

I panelet:
Bjørn Rogstad (EMI), Halvor Manshaus  (advokatfirmaet Schjødt)(ikke bekreftet), Thomas Nortvedt (Forbrukerrådet), Marte Thorsby (IFPI), Torgeir Waterhouse (IKT-Norge)

Kl. 12.20  Avslutning ved Olemic Thommessen

 

Seminaret er åpent for alle. Hold av dagen

Påmelding til

Konsulent Berit Bredahl
 bb@stortinget.no eller tlf. 2331 3354

Ytterligere informasjon: politisk rådgiver Birgitte J. Lisland
bjl@stortinget.no eller tlf 9116 37 26