Nyskaping er uløselig knyttet til å ta sjanser og dermed risiko for å feile. For at vi skal skape et rikt og godt arbeidsliv som er i dynamisk utvikling lager vi en arena for konstruktive historier om læring fra feiltakelser.

Nå er programmet for FailCon Oslo 2013 lagt ut og deltakerne får blant annet høre:

– Hvorfor Anne Worsøe fra Innovation House i Silicon Valley er så opptatt av at gründerne de jobber med skal feile raskt og mange ganger

– Hva Kari Kværner, direktør ved innovasjonsavdelingen Oslo Universitetssykehus, lærte av å feile med innovasjonsprosjektet SMIA

– Hvorfor Jens Hauglum i FINN får sin administrerende direktør til å fortelle sine ansatte om prosjekter som gikk galt

– Hva gründeren av Funcom Gaute Godager lærte om kultur for feiling da han byttet karriere og ble psykolog i helsevesenet

Gjennom historier og arbeid i workshops med caser og tilegnelse av verktøy vil deltagere stå bedre rustet til å utvikle en kultur som raskt lærer av feil og dermed lykkes oftere.