Per Morten Hoff
Per Morten Hoff

IKT-Norge refser direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, for historieløse uttalelser i dagens DN om behovet for utbygging av superbredbånd i Norge. – Willy Jensen må forstå at vi bygger bredbånd for framtiden og ikke for gårsdagens behov og etterspørsel, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

I Dagens Næringsliv 23. Februar, under overskriften ”Bånd er brede nok”, lanserer Jensen en rapport som han mener viser at vi i Norge har høye nok bredbåndshastigheter. – Dette er et slag i ansiktet på  en hel næring som står på hardt for å bygge ut morgendagens infrastruktur – superbredbånd, sier Hoff.

Studier har vist at utbygging av superbredbånd kan utløse store samfunnsverdier gjennom å gi næringslivet bedre rammevilkår og gjøre offentlig sektor mer effektiv. En bredbåndshatsighet på 100Mbps i 2020 vil kunne øke BNP med 220 mrd viste en studie utført av Copenhagen Economics. I EU har man sett denne verdien og i Sin ”Digital Agenda” har EU satt mål om at alle EUs innbyggere i 2020 skal ha tilgan på 30Mbps og minst 50 prosent av innbyggerne skal ha tilgan på 100 Mbps. I februarutgaven av Teknisk Ukeblad uttalte Willy Jensen uforbeholden støtte til denne strategien fra EU; ”Jeg har tro på den strategien. God kapasitet på bredbånd er bra for næringslivet og den sosiale utviklingen”, sa han den gang.

– Mener Jensen nå plutselig at EUs strategi er feil og at alle andre land som setter seg ambisiøse bredbåndsmål bommer? spør Hoff.

Inkonsekvent fra Tilsynet

Det er kun et år siden Post- og Teletilsynet lanserte rapporten ”Høykapasitetsnett” der de lanserte flere tiltak for å stimulere til utbygging av superbredbånd i Norge. Da var Jensen bekymret for at disktrikst-Norge ikke fikk like høye hastigheter på bredbånd som sentrale strøk – nå sier han altså at hastigheten er høy nok. – Dette er inkonsekvent at tilsynet. Vi har behov for en regulator som sender konsekvente signaler og som ser hvilke verdier dette kan utløse for nasjonen Norge i framtiden, sier Hoff. IKT-Norge stiller også spørsmål ved om PT nok en gang går ut over sin rolle som tilsynsorgan og om de forsøker å legge politiske føringer. Hoff avslutter med å oppfordre Samferdselsministeren til holde fast ved arbeidet med å sette ambisiøse bredbåndsmål for Norge, slik våre naboland alt har gjort.