Vi tar danskebåten til København 8. februar kl 1700 fra Oslo, og returnerer 10. februar kl 0915. Prisen er kr 2500,- per person. Prisen inkluderer båt med innvendig lugar t/r, samt mat på båten og lunsj i Danmark.

Det er totalt 15 plasser – så her gjelder «førstemann til mølla»-prinsippet. Bindende påmelding må skje innen 12. januar til bt@ikt-norge.no. Har du spørsmål om turen kan du ringe Heidi Arnesen Austlid på telefon 90 74 52 10 eller Bård Krogshus på telefon 55 11 21 54.

Program på båten Oslo-København 8. februar
Mulighet for felles FoU-prosjekt kunnskapsteknologi/semantiske systemer.
Begrep som ‘Semantic-based Knowledge Systems’, ‘semantic interoperability between heterogeneous information resources and services’, ‘intelligent content’, ‘Cognitive Systems’, ‘Technology-enhanced Learning’ etc. fokuseres i kommende EU-utlysninger. Det vil foreligge et utkast til prosjektsøknad som skal diskuteres.

Program i København 9. februar
0930-1045 Besøk i læringssimulatoren i Folketinget i København
Simulatoren er levert av Expology. I to timer spiller deltagerne nyvalgte representanter til folketinget i Danmark. Gjennom avansert bruk av teknologi og Expology’s egen pedagogiske modell lærer deltagerene politisk arbeide og er med å fremme og vedta lovforslag. Besøket vil vare i 1 time og vil være ledet av piloten ved Folketinget som vil fortelle om Folketingets erfaring med læringsimulatorer og hvordan simulatoren opereres i sin daglige funksjon av de ansatte ved Folketinget.

1100-1230 eLæring i Danmark, Sverige og Norge
Jochum Kirsebom, adm. dir i Mercantilius.com learn e-learning, presenterer konkrete case med fokus på tendenser i utviklingen av LMS/VLE-plattformer. Med fokus på ulikheter og likheter innen elæring i Danmark og Norge vil han peke på fremtidige tendenser som kan påvirke utdanningssystemet og nordens posisjon. Mer informasjon på: http://www.mercantilius.com

1300-1430 Anvendelse av taksonomi og automatisk klassifikasjon i kunnskapsdeling
Peter Steffensen fra Navigo Systems holder foredrag om anvendelse av produktet ONTOLICA i kunnskapsdelingsløsninger. Foredraget fokuserer på anvendelse og oppbygging av taksonomi og automatisk klassifikasjon, for å oppnå kunnskapsdeling. Dette vil bli underbygget med presentasjoner av konkrete løsninger:
* Løsning innen offentlig saksbehandling fra Undervisningsministeriet i Danmark (integrasjon med et elektronisk dokumenthåndteringssystem).
* Løsning innen konkurrentovervåkning på både interne og eksterne dokumenter fra Danfoss (Kunnskapsportal for deling av informasjon for produkt og salgsansvarlige på tvers av landegrenser).

1430-1600 Nettverkstreff
Vi inviterer danske elæringsaktører til mingletreff for å knytte nettverk mellom norske og danske bedrifter.

Program båten København-Oslo 9. februar
Status og fremtid innen elæring og kunnskapsteknologi i Norge Presentasjon av ny eInnholdsrapport hvor også elæring er inkludert. I tillegg vil det gis status på nasjonalt arbeid med utdanning og kunnskapsteknologi. Innledningene avsluttes med strategidiskusjon.