På kun fem dager fikk Telia, Coop, Fortum, Sopra Steria og Entra i oppgave å løse fem utfordringer meldt inn av befolkningen i Oslo gjennom smartbyprosjektet Bydugnad.

20190926deg972
Nassir, Achour, daglig leder i innovasjonsstudioet Reodor og prosjektleder for Bydugnad. Foto: Gorm K. Gaare

Under Oslo Innovation Week ble løsningene presentert foran et fullsatt FOLK Oslo på Youngstorget.

Etter foredrag om smarte byer og samfunns- og næringslivsinnovasjon fra blant andre Gaute Hagerup i Oslo Business Region, Ida Hatlebrekke i FOLK Oslo, Hallgeir Knutsen i Reodor og flere av strategi- og innovasjonssjefene i de deltakende selskapene, var det tid for pitcher fra prosjektgruppene foran et panel av erfarne gründere, produktutviklere og investorer.

20190926deg859
Det var fullt hus hos FOLK Oslo under presentasjonen av løsningene. Foto: Gorm K. Gaare

– Dette beviser at man med strukturerte prosesser, tempo og flinke folk med tverrfaglige bakgrunner i samme rom kan komme utrolig langt på veldig kort tid. Det er rett og slett imponerende å se løsningene gruppene både jobbet ut og testet på bare fem dager. Nå gjelder det å ta dette fra konsepter til reell innovasjon, og sammen med partnerne går vi nå inn i en ny fase med mål om at flere av disse realiseres i nær fremtid, sier Nassir Achour, daglig leder i innovasjonsstudioet Reodor og prosjektleder for Bydugnad.

Her er en oppsummering av løsningene prosjektgruppene presenterte:

Coop

Problemstilling: Hvordan kan jeg raskt og sikkert parkere sykkel?
Prosjektdeltakere: Svein Ramstad, Thomas Dragsnes, Gjermund Alsos, Birgitte Refsland Larsen, Jonas Lønnum

Coop har en interessant løsning på utfordringen knyttet til trygg og enkel parkering av sykkel. De har et konsept som bygger på eksisterende løsninger som blant annet den norske startupen Safebikely, med mål om å rulle slike ut rundt omkring der folk bor, jobber eller handler dagligvarer. Ved å være tettere på kundene deres kan dette åpne opp nye forretningsmuligheter for Coop i form av for eksempel hjemlevering og en nærhet til kundene som bruker en av de hundrevis av Coop-butikkene i Oslo som en trygg plass for sykkeparkering.

Sopra Steria Scale up

Problemstilling: Hvordan kan vi øke eldres livskvalitet?
Prosjektdeltakere: Tobias Studer Andersson, May-Brith Løvlien, Tormod Benonisen, Torbjørn Sitre, Kristil Håland (Jodacare), John Øivind Saxebøl (No Isolation), Simon Ommundsen (No Isolation)

Sopra Steria Scale up har i samarbeid med startupene No Isolation og Jodacare jobbet med en kommunikasjonsplattform for dialog mellom pårørende og helsepersonell/hjelpepleiere for pasienter med demens. Det er en plattform som lar brukere sette opp rutiner for pasienten, slik at helsepersonell kan huke av at disse er gjennomført samt melde fra om elementer som tilstand, humør etc. Det skal være enkelt for hjelpepleieren å raskt rase gjennom sjekklisten, som videre kommuniseres til pårørende gjennom en empatisk bot. Måler er å gi pasienten forutsigbarhet, helsepersonell mer tid til samvær enn rutiner, og pårørende en trygghet og en involvering i pasientens hverdag.

Entra

Problemstilling: Hvordan kan vi utnytte ledig arealplass bedre?
Prosjektdeltakere: Runar Nyberg, Henriette Helene Standnes Brochmann, Tommy Thorsen, Henning Stalsberg, Espen Sare

Entra har konseptualisert en plattform for tilgjengeliggjøring av ledig arealplass i næringsbygg til ansatte, når de har behov for lokaler til alt fra barnedåper til hobbyklubber. I første omgang har de fokusert på at ansatte i bedrifter kan få tilgang til fellesarealer og fasiliteter også utenfor arbeidstid, gjennom et bookingsystem. Målet er å skape en plattform som gjør at både private og offentlige aktører i Oslo tilgjengeliggjør arealplass for innbyggerne når det er ledig.

Fortum

Problemstilling: Hvordan kan vi få flere til å bruke tilgjengelige fritidsarealer?
Prosjektdeltakere: Cornelius Nergård, Thor Haugnaess, Kristina Hoff Wandera, Anders Westin, Jonny Lotten

I arbeidet med å se på bedre utnyttelse av fritidsarealer, jobbet Fortum først i retning en totaloversikt over ledige fotballbaner, gymsaler og friluftsarealer. Gjennom innsiktsarbeidet og dialog med innbyggerne i Oslo pivoterte de i retning at mer aktivitet vil kunne være forløsende for dette. I løpet av én dag måtte de igjen gjennom samme prosess, før de jobbet ut en markedsplass for friluftsaktiviteter og opplæring i alt fra jakt og fiske til svømming og sykling.

Telia

Problemstilling: Hvordan kan vi redusere tid brukt på å finne ledig ladestasjon?
Prosjektdeltakere: Morten Bjerke, Jarle Nessø Paulsen, Ellen Scheen, Tom Meier

Telia har jobbet med å løse raskere parkering for el-biler, gjennom å tilby en tjeneste med oversikt over ledige parkerings-/ladeplasser i sanntid og bruk av data til å predikere når man burde ha avreise, og hvilken rute man burde planlegge hvis man ønsker å finne parkeringsplass i nærheten av destinasjonen man er på vei til. Telia ønsker ikke nødvendigvis å bygge løsningen selv, men oppfordret andre offentlige og private aktører til å gå sammen med Telia slik at dere IoT-teknologi kunne muliggjøre en slik løsning.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Bydugnad.no.