jenteogstatsministeren1

18. mai åpnet statsminister Jens Stoltenberg nye Vågåmo skule. Han var imponert over skolens satsing på digital læring og samarbeidet med IKT-næringen.

Skolen går nå nye veier for å gi ungene digital kompetanse i alle fag. Sammen med IKT-Norge, Intel, Easybits, Atea og Microsoft kan skolen nå tilby alle elever i 1.-7. klasse egne PCer. De robuste maskinene brukes allerede flittig ute i naturfagstimen og til direkte-samtaler over nett.  Skolen mener å allerede etter få uker å se gode læringsresultater, nettopp fordi innholdet er tilpasset elevenes alder. På sikt håper også skolen å spare penger på andre læremidler og kopiering og dermed ville tjene inn investeringen på PCéne.