Ved nyttår innførte regjeringen en ny forskrift for hvordan kommunene skal legge til rette for utbygging av bredbånd – i hele landet. En undersøkelse gjennomført av IKT-Norge viser at langt under halvparten av kommunene er i gang.

Målet med forskriften er å legge til rette for en raskere og mer effektiv utbygging av fiberbredbånd. IKT-Norge gjennomførte derfor sommeren 2018 en undersøkelse blant norske kommuner for å få et kunnskapsgrunnlag om i hvilken grad kommunene har tatt i bruk den nye nasjonale graveforskriften. Lesingen en nedslående.

Bekymringsfullt

Om lag 100 kommuner besvarte undersøkelsen, anonymt. På spørsmål om kommunen har  tatt i bruk den nye nasjonale graveforskriften svarer 44% nei. 18% av kommunene svarer at de har påbegynt arbeidet, mens bare 13% svarer at de har implementert den.

– Det er både problematisk og bekymringsfullt at en så liten andel av norske kommuner følger opp vedtatte lover og forskrifter, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier, i IKT-Norge.

fiber
Legging av fiberkabler i et nabolag øst i Oslo, august 2018. Foto: Helge Mikalsen/VG

IKT-Norge vil møte ny fiberminister

VG stilte på vårt arrangement under Arendalsuka «Fiber til folket» hvor daværende statsråd Ketil Solvik-Olsen deltok sammen med våre medlemmer Lyse/Altibox ved Toril Nag (styremedlem i IKT-Norge) og Eidsiva Bredbånd ved Trond Skjellerud. Solvik-Olsen fortalte fra scenen i Arendal at han vil ta initiativ til felles oppfølging med Kommunenes Sentralforund (KS), departementet og IKT-Norge. Nylig ble det klart at FrPs Jon Georg Dale tar over som ny samferdselsminster. IKT-Norge vil be om møte for å diskutere hvordan saken best kan følges opp.

Kommunene må skjerpe seg, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, til VG. Hvis ikke må departementet vurdere mer «aggressive virkemidler». VG-saken kan leses her.

Her er pressemeldingen regjeringen sendte ut i forbindelse med regjeringens beslutning.