Finansministeren uttaler seg mot bedre vitende og det er ganske oppsiktsvekkende at slike uttalelser som vil være med på å stake ut Norges kurs fremover, gis på et fullstendig feilaktig grunnlag. Vi har i en årrekke bemerket at eksporten av IKT-løsninger ikke fanges opp i eksportstatistikken.

IKT-Næringen er i følge SSB landets nest største næring målt i omsetning, men når det gjelder eksportstatistikken ramler  hovedandelen av IKT ut. Årsaken til det er at det kun er fysiske varer som er med i eksportstatistikken dvs. om Nera produserer en satellitt –telefon og sender den ut av Norge blir den fanget opp, men den virkelig store andelen av norsk høyteknologinæring er  programvare og det er ikke fysiske varer. Programvare og tjenester finnes ikke i eksportstatistikken og dermed blir hele sammenligningsgrunnlaget feil. At landets Finansminister ikke er klar over dette er direkte skremmende.  Ser vi på norsk IKT-næring er det jo i første rekke innen programvare- og tjenestesektoren at vi har hatt en eksplosiv utvikling de siste 10 årene. Her er etableringskostnadene små i motsetning til i produksjonsindustrien og norske programvareleverandører hevder seg i verdenstoppen innen sine nisjer.

  Når Foss uttaler at det er riktig å droppe høyteknologiske drømmer blir vi skremt, men samtidig er vi enig i konklusjonen om at det vil være helt feil å strebe etter å skape et norsk Nokia, slik mange har fremhevet. Norsk IKT-næring står seg best på mangfold og på styrke innen nisjer. Norge har i dag den forholdsmessig sterkeste programvaresektoren i Norden.

  IKT-Norge har nylig kartlagt programvarebransjen i Norge og vi har kommet til at programvare alene  omsatte for 24 milliarder NOK. Til sammenligning har Jord og Skogbruk en omsetning på 30 mrd NOK og Fiske og Fiskeoppdrett en omsetning på 20 mrd NOK. I følge SSB omsetter hele IKT-næringen for 195 milliarder NOK.
Vi har målt eksportvolumet av norsk programvare alene  til 2.75 mrd. NOK. I tilegg kommer tjenester.
Feil statistikk kan gi føringer for norsk næringspolitikk som er mer enn skremmende.  Norske høyteknologibedrifter lever i beste velgående og eksporterer som aldri før. Flere norske programvarebedrifter har de siste årene havnet på topp i internasjonale kåringer når det gjelder hurtigvoksende teknologiselskaper. Deloitte European Technology  Fast 500 Ranking, plasserte norske FAST på 2 plass av Europas hurtigst voksende teknologiselskaper, vi finner ytterligere 30  norske selskaper på listen, hvorav 5 blant de 100 fremste. I tilegg har vi etablerte selskaper som SoftwareInnovation, SuperOffice, Norman,  Mammut, Visma, Agresso, Opera,Ibas, IFS, Trolltech, EDB, Fronter, Boxer, DataPower, AquaSmart m.fl.  som alle er meget sterke på eksportmarkedet, men ikke legger igjen en krone i den norske eksportstatistikken. Hvis Foss skal legge opp sin politikk basert på feilkilder og samtidig stimulere råvareindustrien på bekostning av kunnskapsindustrien,  kan Norge havne i en alvorlig knipe om noen år.

Selvfølgelig skal vi fortsatt satse på råvare-eksport, men kunnskapsindustrien er der hvor vi har størst muligheter til å hevde oss, ikke minst på grunn av et relativt lavt  lønnsnivå og høy utdannelse. I Norge har  vi en timekost når det gjelder kunnskapsarbeidere innen IKT som  viser at vi ligger på samme nivå som UK, litt lavere enn Tyskland og lavere enn USA. Her kan vi konkurrere under forutsetning av at greier å utdanne nok  kompetente personer og IKT-næringen har generelt gode rammebetingelser. Lønnsnivået i tradisjonell industri ligger himmelhøyt i Norge i forhold til de fleste andre land i EU. Da Jordan flyttet sin tannbørsteproduksjon fra Flisa til Skottland sparte de 90 kroner pr hode pr time. 

Dessverre vil vi i årene som kommer se en stadig økende utflytting av tradisjonell industri for å spare kostnader. Statistikk er farlig når den ikke er korrekt. Vi håper at landets Finansminister gir SSB større ressurser så han selv kan trekke sine slutninger på riktig grunnlag. Norsk høyteknologi har store muligheter ute og en sterk nasjonal IKT-næring er en forutsetning for at også andre næringer skal lykkes med sin innovasjon.

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge

Dette leserinnlegget sto på trykk i Aftenposten 27/1-05