IT og jussIKT-Norge har deltatt i referansegruppen for ekspertgruppen som i går la fram sin rapport til Folkehelseinstituttet om stråling fra blant annet mobiltelefoner og trådløse nettverk. Gruppen konkluderer med at det ikke er grunnlag for å si at stråling fra elektronisk kommunikasjonsutstyr gir helseskader.

Ekspertutvalget har tatt for seg en rekke mulige helseeffekter av svake, høyfrekvente elektromagnetiske felt og vurdert forskningen på hvert enkelt område. Konklusjonen er at det ikke kan påvises at de svake feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr forårsaker kreft eller andre helseskader.

Les hele rapporten til ekspertgruppen (PDF, 200 sider).