På vegne av bransjen har IKT-Norge i samarbeid med advokatfirmaet Selmer utarbeidet en gratis fintech-guide for gründere. 

Fintech-bransjen er i sterk omstilling, men det regulatoriske henger etter. Små aktører møter store utfordringer når de prøver å komme seg inn i markedet.

Fintechguiden vil hjelpe gründerne til å forstå regelverket, og ikke minst unngå at de bryter loven på grunn av komplisert lovverk, da de må gjennom en jungel av regler og krav for å levere finansielle tjenester. En av utfordringene er blant annet at alle som skal inn i denne bransjen må forholde seg til samme regelverk som de store, ressurssterke bankene.

Ved hjelp av Fintech-guiden kan start-ups ta i bruk uvurdelige verktøy tidlig, og allerede i oppstartsfasen unngå fallgruver.

Her finner du Fintech Regulatory Guide