I dag presenterte Finanstilsynet sin regulatoriske sandkasse for fintech.

dwd

Ordningen skal senke terskelen for å lansere innovative digitale banktjenester, og har vært etterlyst av bransjen i flere år.

– Dette er en stor dag for fintech-nasjonen Norge, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Å være fintech-gründer er krevende, ikke minst fordi man må oppfylle strenge krav fra myndighetene for å få konsesjon til å lansere tjenesten i markedet. Den regulatoriske sandkassen skal la bedrifter med innovative ideer teste løsningen under vingen til Finanstilsynet.

– Dette kan gi store gevinster for fintech-miljøet og for konkurransen i det norske markedet, mener Freihow.

– Vi kjenner ikke alle detaljene enda, men førsteinntrykket er at dette ser solid ut. Det viktigste er at sandkassen legger opp til reelle testmuligheter av nye løsninger, ikke bare veiledningstjeneste for fintech-bedrifter. Det leverer de på. Og så må vi gå i dybden på løsningen etterhvert som vi mer informasjon blir tilgjengelig, sier hun.

IKT-Norge var inititaivtager til en norsk regulatorisk sandkasse, og leverte sammen med Finans Norge en anbefaling til Finansdepartementet i desember 2017. Med støtte til ideen fra både Stortinget og regjeringen ser sandkassen dagens lys i slutten av 2019.

– Det er ikke en dag for tidlig. Tid er dyrebar i teknologiverden, og mange land har kommet oss i forkjøpet med sandkasser for å teste ut fintech. Vi ser frem til et godt samarbeid med Finanstilsynet fremover, og å reetablere Norge som et fremoverlent land å satse på fintech i, avslutter Freihow.

Her er mer informasjon om løsningen