Post- og teletilsynet, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og IKT-Norge arrangerer Nasjonal sikkerhetsdag 5. april 2011.

Arrangementet støttes av Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Årets arrangement vil bli avholdt i Telenors lokaler på Fornebu.

Alle foredrag fra hovedarrangementet vil bli streamet, følg streamen her: http://tinyurl.com/sikkerhetsdagen.

Nasjonal sikkerhetsdag er et felles løft og en dugnad for å bevisstgjøre om trusler, opplyse om viktige tiltak og for å påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet til norske bedrifter, offentlige virksomheter og kommuner.

Som tidligere år, vil vi også i år presentere resultatene av den årlige undersøkelsen vi kjører i forkant av Nasjonal Sikkerhetsdag.  Dette vil være nyttig informasjon både for småbedriftsmarkedet og det offentlige.

Agenda 5. april i Oslo:

0900 – Velkommen v/Nasjonal sikkerhetsdag

0905 – Åpning v/ Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard, Samferdselsdepartementet

0920 – Presentasjon av årets undersøkelse v/Willy Jensen, direktør Post- og teletilsynet

0940 – Lommeboka di er under angrep! v/Ole Tom Seierstad, Chief Security Advisor Microsoft Norge
Hva er årsaken til at det spres virus og malware på nettet? Hva er drivkreftene bak produsentene av virus og malware?
Hjelper det å oppdatere og sikre PC’en med antivirusprogrammer og brannmurer?
Chief Security Advisor i Microsoft Norge tar oss med inn i de kriminelles verden. Han vil forklare oss hva som ligger bak cybercrime i dag og hva bedrifter og enkeltpersoner bør gjøre for å beskytte seg.

0955 – Med lua i hånda! v/Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Offiser, Telenor Norge
Norge har aldri vært et tryggere sted å leve, men vi har samtidig heller aldri vært mer sårbare. Vi gjør oss mer og mer avhengig av telekommunikasjon. Samtidig viser vi manglende forståelse og evne til å samhandle for å møte de sikkerhetsmessige utfordringer som vi står ovenfor.

1010 – Avslutning

 

Nasjonal sikkerhetsdag arrangeres også i Lillesand 6. april, med spesielt blikk på Sørlandet.

Nasjonal sikkerhetsdag i Tromsø 7. april.

Se også http://www.sikkerhetsdagen.no for mer informasjon.