Upwave er et skybasert samhandlingsverktøy med fokus på økt produktivtet – på en enkel måte. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

upwave era
Upwave under oppholdet på Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) i New York sommeren 2017. Fra venstre: Lasse Søberg (CPO), Kjetil Moløkken-Østvold (CEO), Ane Cecilie Ekern (CMO) og Terje Torma (CTO).

Upwave er en visuell plattform for samhandling og prosjektstyring. Plattformen benyttes til prosjekter, planlegging og løpende oppgavehåndtering. Upwaves mål er å lage en plattform for bedriftsmarkedet, som øker produktiviteten og som de ansatte faktisk ønsker å bruke.

– Det er tross alt ikke noe poeng i å implementere programvare som krever mye opplæring og ansatte ikke klarer å benytte, sier CMO i Upwave, Ane Cecilie Gjesteland Ekern.

Teamet bak Upwave mener at man får gjennomført mer med rett funksjonalitet og minst mulig forstyrrende elementer.

– Fokuset skal være på å få ting gjort, ikke at folk skal bruke mest mulig tid i systemet vårt. Vi gjør all utvikling i Norge, og samarbeider tett med flere av våre kunder, både i det daglige og i større forskningsprosjekter, forteller hun.

Enklere å samarbeide på tvers av siloer

Upwave ble lansert for to år siden, og vi har i dag betalende kunder i over 30 land.

– I begynnelsen satset vi primært mot små bedrifter med 5-20 ansatte. Etter et tre måneders opphold på et akseleratorprogram i regi av Innovasjon Norge og ERA i New York bestemte vi oss for at tiden var moden for å gå etter større kunder, sier Ekern.

Upwave er tilrettelagt for å håndtere organisasjoner med flere tusen ansatte, og man kan enkelt samarbeide på tvers av siloer, og invitere med eksterne partnere som kunder og leverandører.

– Selv om vi allerede har en global kundemasse, konsentrerer vi oss for tiden på videre ekspansjon mot større kunder i det norske markedet – hovedsakelig kommuner og større selskaper. Vår målsetning det kommende året er 20-30 nye større kunder, i tillegg til mange små og mellomstore, sier hun.

Nettverk som taler på bransjens vegne

Upwave mener det er svært viktig å kunne ta del i et nettverk som taler på bransjens vegne og kan sette lys på viktige saker i næringen.

– I tillegg er IKT-Norge en unik arena for å møte likesinnede, engasjerte aktører, utveksle kunnskap og få faglig påfyll. Vi forventer å få tilgang på kompetanse og relevante møtearenaer. Vi håper også å komme i kontakt med mulige kunder og samarbeidspartnere, sier Ekern.

upwave produkt
Slik ser den skybaserte plattformen Upwave ut.

Alle som ønsker å teste ut enkel og visuell samhandling kan prøve Upwave gratis her.