EHiN 2015

EHiN 2015 er en stor konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren.

Bak konferansen står Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, som har et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom IT-innovasjon og helsesektor. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.

EHiN 2015 går over to dager, 9. og 10. november, i Plaza Oslo. Konferansen starter begge dager kl 9 med en plenumsesjon på 1,5 timer.

På EHiN 2015 vil rundt 60 talere være med på scenen. EHiN har som mål å få frem mange ulike temaer rundt digitalseringen av helsesektoren. De vil komme både fra offentlig og privat næringsliv, fra nasjonale programmer og kommuner, fra Norge og det store utlandet.

Hvis du ikke kan være på plass på Plaza så har du mulighet å få med deg alt det viktige som sies gjennom å følge konferansen via streaming.

Mandag 9 november, start kl. 09.00.

Tirsdag 10. november, start kl 09.00.

Se programmet for begge dagene her.

Glem ikke å sjekke Twitter; @EHelseINorge og #EHiN