En ny studie viser oppsiktsvekkende endringer i foreldres holdninger til barn og unges liv på Internett og bruk av mobil fra 2003 til 2006. Resultatene ble presentert i forbindelse med Trygg bruk-dagen 7. februar.

Den mest oppsiktsvekkende holdningsendringen er at flere foreldre synes det er greit at barna legger ut bilde av seg selv på Internett. Totalt sier 15% av norske foreldre at de vil gi tillatelse til publisering av bilder, en økning på 67% i forhold til nivået i 2003. Dette tilsvarer 130 000 norske foreldre. I 2003 viste SAFT-undersøkelsen at den regelen flest barn forholder seg til er at de ikke skal gi ut personlig informasjon. De unge oppgir ofte falske opplysninger, men er villige til å gi ut mer informasjon enn det foreldrene sier de vil tillate.

Hele foreldreundersøkelsen kan du finne her.

Mer om foreldres holdninger finner du her.

Mer om SAFT-prosjektet finner du her.

7. februar var den europeiske Trygg bruk-dagen. Dagen satte fokus på trygg bruk av elektroniske medier i skole, hjem og arbeidsliv, og er et samarbeid mellom en lang rekke aktører fra skoleverket, offentlige etater, bransje, frivillige organisasjoner og myndigheter. Tufte IL er ambassadører for Trygg bruk-prosjektet.

For mer informasjon om IKT-Norges engasjement, ta kontakt med prosjektleder Heidi Arnesen Austlid på telefon 90 74 52 10.