Miniseminar om offentlig digitalisering

24. mars 2015 hos Visma på Skøyen, Oslo

IKT-Norges Forum for offentlig sektor ser på status og forventninger til videre utvikling i den store norske digitaliseringprosessen.

Hva skjer i Difi og KommIT/KS?

Både Difi og KommIT er evaluert, og mange lurer nå på hva som skjer videre med og i disse organene. Er resultatet økt digitaliseringsfokus? Hva er leveransene til og fra offentlig sektor? Hvordan skal IKT-næringen involveres?

IKT-Norge har invitert lederne, Ingelin Killengreen fra Difi og Line Richardsen fra KommIT for å fortelle om utfordringer og planer.

 

Hva kan vi lære av Riksrevisjonens tilsyn?

Riksrevisjonens rapporter skaper ofte store overskrifter, og tidvis høringer på Stortinget. Dette påvirker også IKT-næringen. Vi har invitert Riksrevisjonen til å fortelle oss hva vi kan lære av dette!

Etter en innledning om hvorfor Riksrevisjonen er opptatt av informasjonssikkerhet, vil foredraget handle om hvilke erfaringer revisjonen har gjort seg i forbindelse med revisjon av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen over flere år.

Ut fra foredragsholders erfaring vil han i foredraget også beskrive noen utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen samt komme med noen anbefalinger.

Stig Folkvord, avdelingsdirektør Riksrevisjonen

Gratis for medlemmer. Meld deg på her!