Hvor går Altinn – og hvordan skal en samarbeide med leverandørene om videreutvikling av offentlig sektor?

Torsdag 7. desember er det duket for nytt møte i forum for offentlig sektor. Dette er for de av IKT-Norges medlemmer som har offentlig sektor som en viktig kunde. Denne gang får vi besøk av Lars Peder Brekk, sjef for Brønnøysundregisteret/Altinn. Myndighetene har gitt Altinn en sentral rolle i digitaliseringen av både stat og kommune. Samarbeidet mellom Altinn og leverandørene om utvikling av offentlig sektor blir derfor hovedtema på dette møtet.

altinn

Slik presenterer Altinn seg selv og oppgavene framover:

Dagens Altinn-plattform er allerede i dag en hjørnesten i digitaliseringen av norsk offentlig sektor.  Altinn-plattformen omfatter mye. Den er myndighetenes portal for elektronisk dialog med næringslivet, og den har også mange viktige tjenester for innbyggerne. Den er en teknisk plattform som alle offentlige virksomheter kan benytte for å utvikle og tilby digitale tjenester fra seg, til sine brukere. Og den tilbyr et rekke tjenester og funksjonalitet som offentlige virksomheter kan ta i bruk som integrerte elementer i sine egne digitale tjenester og egen infrastruktur, som å sende meldinger fra det offentlige til personer og virksomheter, gi innsyn i offentlige registre, og mye annet. Plattformen er i dag i hovedsak basert på en portefølje av produkter fra Microsoft. Altinn videreutvikles, driftes og forvaltes av aktører i markedet.

Plattformen videreutvikles kontinuerlig. Et helt sentralt område er nye tjenester og funksjoner knyttet til informasjonsforvaltning. I oktober ble det lansert en katalog over alle data som finnes i offentlig sektor. I 2018 vil det ble etablert en katalog over alle APIer som finnes i offentlig sektor, og som skal kunne brukes i utvikling av digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Det vil framover også bli lagt vekt på Altinn som plattform for samhandling og integrasjon mellom virksomheter, også på tvers av sektorene. Et annet sentralt område er flere, bedre og nye tjenester knyttet til autorisasjon og samtykke, i samspill med ID-porten for autentisering. I 2018 vil det bli etablert en nasjonal løsning for håndtering av kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter («KoFuVi»), og det vil også bli etablert en nasjonal løsning for håndtering av fullmakter for innbyggere. Et tredje sentralt område er selvbetjeningsløsninger, dvs. at den enkelte virksomhet skal selv kunne utvikle, teste og produksjonssette nye digitale tjenester uten involvering av Altinn-organisasjonen. Selve portalen vil bli fornyet i 2017, og Altinns egne APIer vil også bli videreutviklet.

I tillegg til dette, kan det godt være at vi i 2020 bør ha gjort enda flere ting, for eksempel knyttet til Altinn som plattform for samhandling og integrasjon mellom virksomheter, også på tvers av sektorene. Eller til infrastruktur, skyegenskaper, løsninger for håndtering og analyse av data. eller andre ting.

Agenda og påmelding til møtet finner du her.