Norges bredbåndsutbygging har lenge vært forsinket av ulike lokale graveregler.

IKT-Norge har jobbet aktivt med flere regjeringer for å sikre forståelse for at høykapasitets bredbånd må på plass over hele landet for å sikre samfunnskritisk infrastruktur.

Tirsdag 6. juni innkalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til pressetreff for å legge frem forslag til nye regler for nasjonal graveforskrift. De nye reglene er sendt på høring, med frist 6. september.

Samfunnskritisk infrastruktur

– Med dette forslaget får bransjen forutsigbarhet til å sikre kritisk digital infrastruktur i hele landet. Det gagner oss alle; innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, og er helt i tråd med det vi har bedt ulike regjeringer om, sier adm. direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Den såkalte graveforskriften har vært en utfordrende sak for IKT-bransjen i mer enn ti år, og ikke minst for befolkningen som har et stort behov for at bredbånd bygges ut. Det jobbes mot å digitalisere Norge, og da er det essensielt at innbyggerne har tilgang til kommunale og statlige tjenester.

Spenning rundt nye graveregler

IMG 4149.JPG 670x503

– Vi er glade for at regjeringen i dag la fram et nytt og offensivt forslag til nasjonalt graveregelverk, som innebærer betydelig forenkling og besparelse for kommunene selv. Nå er vi spent på hvordan dette blir i praksis, sier Austlid.

Manglende felles regelverk for graving i norske kommuner har sinket bredbåndsutbyggingen i Norge. Per i dag har vi 426 kommuner i Norge som hver for seg kjører sine reglement og regimer. Det står i sterk kontrast til Regjeringens overordnede mål om at bredbånd skal være tilgjengelig der folk bor, jobber og ferdes innen 2020 (Digital Agenda 2).

IKT-Norge samler bransjen

Det har vært en langsiktig villet politikk at det er markedet som står bak utbyggingen av bredbånd, og som daglig har møtt utfordringer med lokale graveregler. For å kunne gjennomføre utbygging må man sette nasjonale interesser foran kommunalt selvstyre.

– IKT-Norge samler nå IKT-bransjen til felles arbeid med høringsforslaget. Det ser per nå ut som at regjeringen har fulgt opp bransjens felles innspill til Ekomplan, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse.

IKT-Norge inviterer til møte for å diskutere mulig felles/samkjøring av høringssvar, tolkning og forslag hos oss i Oscarsgate 20, 26 juni 12.00 – 14.00.