Det har nå gått 10 år siden Napster ble introdusert og ulovlig fildeling dessverre ble den mest effektive distribusjonsteknologien for musikk. I disse 10 årene har vi sett og hørt at det har blitt gjort svært lite for å tilby kundene gode og lovlige innholdstjenester.
 
–   Vi er derfor svært fornøyd med at det står så tydelig i kulturbudsjettet at aktørene i underholdningsbransjen nå må få på plass gode, lovlige tjenester. Dette bidrar til en nødvendig justering av fokus og bringer oss nærmere et velfungerende digitalt samfunn, sier prosjektleder i IKT-Norge og ekspert på forvaltning av digitale rettigheter, såkalt DRM, Torgeir Waterhouse.
 
St.prp.1 (2008-2009) gir også klare føringer om at lovlige digitale tjenester må tilføre en merverdi: “Like viktig er det at de lovlige alternativene på Internett styrkes og videreutvikles slik at de representerer en merverdi for brukerne i forhold til det ulovlige materialet.”
 
–   At regjeringen forlanger lovlige tjenester som stiller med merverdi, viser at at den tar overgangen til et digitalt samfunn på alvor. Dette er meget gledelig og vi ønsker å rose regjeringen for dette grepet, sier Waterhouse.
–   Regjeringen har tydeligvis tatt inn over seg at moderne teknologiske løsninger og vilje til ta del i den teknologiske uviklingen er en nødvendighet for underholdningsbransjen slik det er for alle andre bransjer, fortsetter han.
 
Nylig eksperimenterte det engelske bandet Radiohead med å tilby sitt siste album på et eget nettsted hvor kundene selv kunne bestemme prisen. Kundene kunne også velge prisen 0 kroner. Flere representanter for platebransjen fremhever nå at dette var en stor suksess siden det førte til mye oppmerksomhet, utsolgte konserter og stort salg av cd-er.
 
Det de imidlertid unlater å nevne er at eksperimentet også viste at mange kunder forsatt benyttet ulovlige tilbud. Ifølge bransjeforeningen MCPS-PRS Alliance var det totale antall nedlastninger av platen betydelig større (”far exceeds”) enn det totale antall lovlige nedlastninger.
 
– Det var nok flere årsaker til det, men fortsatt høy hyppighet av ulovlig nedlasting når lovlig nedlasting kostet kr 0 viser med all tydelighet at faktorer som tilgjengelighet, kjennskap og brukervennelighet er like viktig som prisen, sier Waterhouse.

Parallelt med at det etableres lovlige tilbud er det viktig at politiet prioriterer ulovlig distribusjon av innhold som film og musikk.

Det er et betydelig problem for film-  og platebransjen at lovbrudd ikke etterforskes, og det kommer også i veien for introduksjonen av nye lovlige tilbud.
– Rettighetshaverne frykter at politiet ikke prioriterer ulovlig omsettning av deres innhold, og det gjør jobben med å etablere nye løsninger unødvendig vanskelig . Vi ønsker økt prioritering av brudd på opphavsretten, i tråd med rettstatens prinsipper, velkommen. En slik prioritering er nødvendig for å underbygge den tillitsmodellen internetsamfunnet hviler på, sier Waterhouse.
 
IKT-Norge imøteser nå økt fokus på utvikling av nye og spennende innholdstjenester som er i tråd med dagens teknologiske muligheter, og som ikke minst møter kundenes forventninger til merverdi.
 
IKT-næringen står selvsagt parat til å bidra med både teknologi og kunnskap om moderne løsninger og om det å ta steget over i det digitale samfunnet.
 
 
 
For ytterligere informasjon eller kommentarer:
 
Ta kontakt med Torgeir Waterhouse på mobil 41612096.