Fotorådet blir nå en gruppe i IKT-Norge Gruppen vil etter hvert utvides med nye aktører, samtidig som enkelte firmaer i de siste par årene er blitt borte, har fusjonert eller har forandret sin profil slik at de ikke lenger har naturlig tilhørighet i gruppen.

Fotorådets oppgave blir i stor grad som før, med å samle statistikk om fotomarkedet, gjennomføre forbrukerundersøkelser og drive informasjonsarbeid som både gir medieplass og som vil være til nytte for det fotograferende Norge.

Fotorådets styre fortsetter fram til generalforsamlingen våren 2007 og ledes av Ole Bjørn Knudsen i FotoKnudsen AS. Knut Førsund fortsetter som Fotorådets informasjonssjef, men er fra 1.1. 2007 engasjert av IKT-Norge.