Gartner har igjen rangert «topp ti-teknologier» for året som kommer. Ikke overraskende ligger Cloud computing på topp.

Men rett etterpå kommer en artig ny sak ved navn «IT for Green».

Dette er ikke tradisjonell grønn it, men bruken av it i et klimaperspektiv – det vi kaller dematerialisering, reiseerstatning og annen smart IT.

«IT can enable many green initiatives. The use of IT, particularly among the white collar staff, can greatly enhance an enterprise’s green credentials. Common green initiatives include the use of e-documents, reducing travel and teleworking. IT can also provide the analytic tools that others in the enterprise may use to reduce energy consumption in the transportation of goods or other carbon management activities» skriver Gartner.

Kjært barn har mange navn. Vi snakker om papirløshet, redusert reising og hjemmekontor men kaller det dematerialisering. Mange har påpekt at «dematerialisering» er et lite pedagogisk begrep som vi ikke burde slenge rundt oss.

Er «IT for green» et godt begrep for dematerialisering som kan appellere nettopp til brukerne – de ikke-tekniske menneskene?

Jeg liker det engelske begrepet men ønsker meg et norsk et. Hva med IT for grønt, IT for miljø, grønn bruk av IT eller IT i det grønnes tjeneste?
En flaske grønn vin (portugisisk nesten-hvitvin) til det forslaget som klinger best.