a bursting cityIKT-Norge inviterer til seminar onsdag 22. august om «Fremtidens smarte byer», i Kjelleren på Litteraturhuset.

Smarte byer benytter IKT for å optimalisere byens funksjoner på tvers av sektorer som bygg, energi og transport.

Flere norske byer, blant annet Oslo, jobber med smarte prosjekter. Og EU foreslo nylig å femdoble støtten til demonstrasjonsprosjekter på “smarte byer” fra 2012 til 2013, og å øke den ytterligere innen 2014.

IKT-Norge arrangerer nå et frokostseminar om “Fremtidens smarte byer”. Vi har invitert miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen til å snakke om “Oslo smart city”. Prosjektleder Øivind Aarvig i Fremtidens byer vil snakke om ITs plass i dette programmet som omfatter fire departementer i samarbeid med 13 norske byer.

“Smarte strømnett” er ofte omtalt som hjernen i en smart by, og avanserte male- og styringssystemer eller AMS er grunnmuren. Statnett har nylig avsluttet sin utredning om krav til felles IT-infrastruktur for den norske utrullingen av AMS, og anbefaler en felles datahub, blant annet for å legge til rette for fremtidige verdiøkende tjenester innenfor “smart city”-tankegangen. Kalle Ellinggaard i NVE vil fortelle oss om valg av datahub og prosessen videre.

Lignende anbefaling er gjort i Danmark, og der er utviklingen av hub’en i gang med Logica som leverandør. Knut Korsell i Logica vil fortelle om deres erfaringer så langt, og Accenture vil presentere sin ferske rapport på kundepreferanser på smarte løsninger.

Arrangementet er åpent for alle IKT-Norges medlemmer.

Vel møtt!

Agenda:

Frokost serveres fra 08:30

Kl 08:45-09:00: Fredrik Syversen, IKT-Norge ønsker velkommen. ”Kan vår næring gjøre fremtidens byer smartere?”

Kl 0900-0930: Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet, prosjektleder i Fremtidens byer, ”Visjoner og status for Fremtidens byer – og IT’s plass”

Kl 09:30-10:00 Kalle Ellinggard, NVE «Statnetts anbefaling om felles datahub for AMS og veien videre»

Kl 10:00-10:20 Knut Korsell, Logica «Erfaringer med implementering av datahub i Danmark».

Kl 10:20-10:40 Frode Hvattum, Accenture presenterer Accentures ferske rapport om kundepreferanser innen smarte løsninger og strøm

Kl 10:40-11:00 pause

kl 11:00-12:00 Samferdsels- og miljøbyråd i Oslo, Ola Elvestuen, om Oslo Smart City

kl 12:00-13:00 Avslutning – baguetter og diskusjon.

Påmelding her