Workshop om eHelse-prosjekter med fri programvare; Status, praktiske utfordringer og muligheter

Agenda

0930    Velkommen

           •Status og utfordringer.

                     ◦Prosjektinitiativ innen friprog og helse, FriNett v/Tor Andre Skjelbakken, Helse Nord IKT (bekreftet). 20 min.

                     ◦Vår strategi med bruk av Open Source v/DIPS (bekreftet). 20 min.

                     ◦Hvordan få til gode prosjekter med helsevesenet? v/Roald Bergstrøm, KITH. (bekreftet) 20 min

                     ◦Gode prosjekter for innovasjon og forskning, hva er på agendaen ved Tove Normann, HIT. 20 min

1100    Prosjektfinansiering.

          •Norges forskningsråd v/André Fossen Mlonyeni. 20 min.

                    ◦Fremtidens Internett, utlysninger og finansieringsmuligheter.(Bekreftet).

1130    Prosjektoppfølging og -prosesser 

           •FriNett v/Bård Krogshus

1150    Debatt

Påmelding innen 25. aug. til mail@frinett.no. Gratis påmelding.

 

les mer på http://ematch.eu/nb/node/80