NATO gjennomfører årlig prosjekter gjennom investeringsprogrammet NATO Security Investment Programme (NSIP) på om lag 700 millioner euro. Investeringene skjer primært gjennom prosjekter ledet av en Host Nation, enten et av alliansens medlemsland eller et av NATOs mange Agency´er. Vi får besøk av Lasse Halaas som er ansatt ved den norske militærmisjonen i Brussel som nasjonal teknisk ekspert for NATO Consultation, Command and Control Agency. Hans ansvarsområder er bl.a å være kontaktpunkt for norsk industri og gi støtte i forbindelse med avtaler og anbudsprosesser. Vi gir deg oppskriften på deltagelse i dette markedet.

For påmelding og mer info: Fredrik i IKT-Norge, fs@ikt-norge.no