Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategisk interesse for å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. For å bli sett på som en interessant industriell samarbeidspartner, er det avgjørende at vi har kompetanse å tilby.

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å komme med i eller få etablert internasjonalt samarbeid primært knyttet til våre åtte teknologiske kompetanseområder.

Påmelding til Fredrik fs@ikt-norge.no