Onsdag 3. september, klokken 9-11, vil vi avholde et frokostseminar for å orientere om terrenget, og presentere den kompetansen IKT-Norge har tilknyttet seg.

Erich Must Wessel, som vi jobbet meget godt sammen med da han var i GRIP (Grønt i praksis), har startet eget selskap ved navn Make IT Green (www.makeitgreen.no).

Wessel har fagkompetanse innen koblingen mellom it og miljø og har jobbet som prosjektleder og rådgiver i en årrekke. Han har blant annet jobbet med miljøregnskap for livssyklusen til it-produkter, og har vært hovedarkitekten bak både miljøkriteriene for offentlige it-anskaffelser som lanseres i høst og for den nye Miljøfyrtårnsertifiseringen for ikt-bedrifter, som ble lansert på forsommeren.

Wessel vil fremover være tilgjengelig for rådgivningsoppdrag til enkeltbedrifter eller grupper av bedrifter.

Agenda
– orientering om de nye offentlige innkjøpskriteriene som kommer for ikt-bedrifter

– forklaring av hva miljøledelse er, forskjellen på alternativene EMAS, ISO og Miljøfyrtårn, hva som egner seg for hvem, hva det koster av tid, penger og andre innsatsfaktorer, og hvilke suksessfaktorer vi ser

Seminaret avholdes hos IKT-Norge, men dersom det blir stor pågang vil vi måtte bytte lokaler. Vi ønsker derfor påmelding til bw@ikt-norge.