·         Hva er ”standard avtaler” og IKT’s kjøpsavtale i forhold til SSA og andre avtaler i bransjen

·         Valg av avtalemal og betydning i forhandlinger

·         Nærmere om bruk av avtalen

·         Sammenhengen mellom denne avtalen og avtale om vedlikehold og programservice

·         Forholdet mellom avtaletekst og bilag

·         Overgang fra Kjøpsavtalens regime til vedlikeholdsavtalens regime i forbindelse med konkret leveranse

·         Sentrale juridiske tema i Kjøpsavtalen