Sjette seminar, 14.04.2010 kl 0800-1030 hos IKT-Norge:
IKT-Norges Standardavtaler om IT-driftsytelser (Outsourcing)

• Hva er ”standard avtaler” og IKT’s standard avtale for IT driftsytelser i forhold til SSA’s driftsavtale og Den Norske Dataforeningens kontraktsstandard for IT drift
• Valg av avtalemal og betydning i forhandlinger
• Nærmere om bruk av avtalen, og de prinsipielle forskjellene til ASP og SaaS-avtalene
• Sammenhengen mellom denne avtalen og avtalene om levering av utstyr og programvare
• Problemstillinger i forhold til Softwareleverandørenes standard lisensbetingelser
• Forholdet mellom avtaletekst og bilag
• Sentrale juridiske tema i Drifts/Outsourcing -avtalen