Fjerde seminar, 10.02.2010 kl 0800-1030 hos IKT-Norge:
IKT-Norges Standardavtale om Systemutvikling og avtalen om Systemutviklingsprosjekt

• Hva er ”standard avtaler” og IKT’s Systemutviklingsavtale i forhold til SSA og PS2000
• Forskjeller mellom de to utviklingsavtalene til IKT-Norge
• Valg av avtalemal og betydning i forhandlinger
• Nærmere om bruk av avtalen
• Forskjellen mellom denne avtalen og avtale om Kjøp av utstyr og tjenester og disposisjonsrett til standard programmer
• Overgang fra Utviklingsavtalens regime til vedlikeholdsavtalens regime i forbindelse med konkret leveranse – Hva man må passe på i vedlikeholdsavtalen
• Forholdet mellom avtaletekst og bilag
• Sentrale juridiske tema i utviklingsavtalene