·         Hva er ”standard avtaler” og IKT’s vedlikeholdsavtale i forhold til SSA og andre avtaler i bransjen

·         Valg av avtalemal og betydning i forhandlinger

·         Nærmere om bruk av avtalen

·         Sammenhengen mellom denne avtalen og avtale om Kjøp av utstyr og tjenester og disposisjonsrett til standard programmer

·         Forholdet mellom avtaletekst og bilag

·         Overgang fra Kjøpsavtalens regime til vedlikeholdsavtalens regime i forbindelse med konkret leveranse – Hva man må passe på i vedlikeholdsavtalen

·         Sentrale juridiske tema i Vedlikeholdsavtalen