Femte seminar, 10.03.2010 kl 0800-1030 hos IKT-Norge:
IKT-Norges Standardavtale om vedlikeholdsoppdrag for spesialutviklede programmer

• Hva er ”standard avtaler” og IKT’s standard avtale for vedlikeholdsoppdrag i forhold til SSA’s vedlikeholdsavtale og Den Norske Dataforeningens forvaltingsavtale
• Valg av avtalemal og betydning i forhandlinger
• Nærmere om bruk av avtalen
• Sammenhengen mellom denne avtalen og avtale om Systemutviklingsprosjekt
• Overgang fra utviklingsavtalens regime til Vedlikeholdsavtalens regime i forbindelse med konkret leveranse – Hva man må passe på i Vedlikeholdsavtalen
• Forholdet mellom avtaletekst og bilag
• Sentrale juridiske tema i Vedlikeholdsavtalen