IKT-Norge fikk i møte med politisk ledelse i Finansdepartmentet den 16. desember beskjed om at alle saker  om skattemessig behandling av FoU i programvarebransjen stilles i bero i påvente av en ny vurdering av lovverket.

IKT-Norge har de siste månedene vært i kontakt med flere programvarebedrifter som har fått krav og varsler om endret ligning fra Skatt øst. I noen tilfeller dreier det seg om beløp for flere titalls millioner kroner, og varsel om endret ligning helt tilbake til 2004. Skatt øst har stilt krav om at alle FoU kostnader skal aktiveres, og ber bedriftene om å bevise et verdifall i programvaren for å få godkjent avskrivninger.

– At disse sakene nå stilles i bero er store og svært gledelige nyheter for vår næring. Finansminister Sigbjørn Johnsen tar et viktig grep og har lovet en grundig gjennomgang av hvordan skatteloven skal tolkes for kunnskapsbedrifter i Norge, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

IKT-Norge har i lang tid jobbet for denne saken, som har rammet stadig flere programvarebedrifter. Vi har hatt en svært god dialog med Finansdepartmentet underveis, og ba i november departementet om å sørge for at varsler og krav om endret ligning fra Skatt øst fryses i påvente av en eventuell lovendring. Den nye vendingen innebærer ikke et endelig vedtak, og sakene kan bli tatt opp igjen når Finansdepartementet har fått vurdert dette nærmere.

IKT-Norge vil i januar levere en rapport til Finansdepartmentet med anbefalinger om presisering av skatteregler for programvarebedrifter.  I dialogen med departementet fikk IKT-Norge formidlet at programvareselskaper i Norge er avhengig av lignende kostnadsføring og avskrivningsregler som alle andre europeiske land og at det er urimelig å ikke få skattemessig fradrag for FoU-kostnader.

For nærmere informasjon, kontakt Prosjektdirektør Liv Freihow på 48250924 / lf@ikt-norge.no