Den nye regjeringen er avhengig av IT-teknologi for å gjennomføre sine valgløfter innenfor blant annet sysselsetning, skole, helse og miljø.

Norske arbeidsplasser må sikres
 – Vi trenger rammebetingelser som sikrer norske arbeidsplasser fremover. På samme måte som produksjonsmåter, arbeidsplasser og arbeidsmetoder har tatt steget over til kunnskapssamfunnet må også rammebetingelsene gjøre det. Kunnskapsbaserte arbeidsplasser kan lett flyttes til andre land med bedre rammebetingelser, dette må politikerne finne løsninger for, sier generalsekretær Per Morten Hoff. 
 
Teknoutfordringene står i kø
– Datalagringsdirektivet er en sak som splitter regjeringen, og det blir spennende å se hvordan AP som siste norske parti  tar stilling til om all elektronisk kommunikasjon i Norge skal overvåkes. Stortingsflertallet er i mot, og her vil det være eventuelle partipisker som avgjør. Vi i IKT-Norge vil være en vaktbikkje for denne saken også i det nye Stortinget, sier generalsekretær Per Morten Hoff. 

  – Vi forventer en ny giv i forhold til miljøverne. Smart bruk av IT er en viktig faktor for å oppnå reduksjon av Co2. IT er også den mest økonomisk lønnsomme miljøteknologien, sier Hoff.

  – Helsesektoren er også et godt eksempel på en sektor der regjeringen er avhengig av vår bransje for å oppnå sine målsetninger. Samhandlingsreformen er på mange måter en IT-reform, mener Hoff.

eValg i 2013
I år har har man utvidet mulighetene for å stemme fysisk. Resultatet er nedslående, valgdeltakelse har ikke vært lavere siden 1927.

I 2013 bør vi ha et system for elektronisk valg for alle, som både innebærer hjemmevalg og elektroniske valgautomater.

  – For å øke valgdeltakelsen er eValg eneste svaret, mener Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge. – Husk at det er dagens 14-åringer, de såkalt digitale innfødte, som er førstegangsvelgere ved neste valg. For å få dem med oss er vi avhengig av digitale valg, sier Hoff.

Fortsatt god samtale
Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med den sittende regjeringen og Storting, og vi vil fortsatt være en samtalepartner og korrektiv for den nye rødgrønne regjeringen.

 – Det er enorme utfordringer som venter oss i en mer globalisert og teknologisk verden, der bruk av IT vil være helt avgjørende for hvordan vi organiserer offentlig og privat sektor, mener Hoff.