Vi ønsker Nordea velkommen som FutureBank 2019-partner!

– Muligheten vår for å være synlig, delta i de viktige debattene om fremtidens bank, samt bankenes rolle i samfunnet er viktig for oss som Nordens største bank, sier Paal Sprakehaug, markedsdirektør, Nordea Bank Abp, filial i Norge.

Han forteller at Nordea verdsetter engasjementet med det bredere økosystemet.

201310 paal profil brille
Paal Sprakehaug, markedsdirektør, Nordea Bank Abp, filial i Norge.

– Vi bidrar mer enn gjerne bidrar med vår kompetanse – i tillegg til dialog og nettverksbygging. Videre vil markedet bli klar over Nordea og hva vi bidrar med som en potensiell partner eller kunde, sier han.

En ung bransje i endring

Sprakehaug mener fintech-bransjen den siste tiden har vært preget av positiv endring.

– Vi opplevde tidligere en mer konkurranse-preget holdning – «fintech skal ta bankene», til at det er en mer partnerskap- og samarbeidsfokusert holdning, altså mer «win-win», forteller han.

Videre har Nordea flere ønsker for den relativt unge næringen.

– Vi håper samfunnsaktørene kan bidra til å gjøre Norge attraktiv for gründere, og med det skape og tilrettelegge konkurransedyktige miljøer og arbeidsbetingelser, sier Sprakehaug.

Med det må også gründersiden levere.

– Gründerne må sørge for konkurransedyktige og modne løsninger, validert og klare til å bli lansert til kundene: Vær fremme med å ta i bruk nye teknologier, skjønne kundenes behov og kundereise, kreftene i samfunnet, møte markedet med gode løsninger; skap nye forretningsmodeller for å gjøre løsninger og partnerskap attraktive for bankene, sier han.

Påvirke utviklingen

Nå ser Nordea og Sprakehaug frem til å benytte FutureBank som møteplass.

– Vi håper på å møte aktører i det finansielle økosystemet, banker, tech-selskaper, gründere, offentlige og tilsynsaktører, så vel konkurrenter som samarbeidspartnere, det vil de som er interessert i å forbedre samfunnet og tilby inkluderende og kundesentriske tjenester – FutureBank er jo litt av en relevant og god arena, sier han.

Sprakehaug mener arenaer som dette er viktige for å lære og bidra, bli inspirert, bli hørt og sett.

– For å kunne påvirke videre utvikling av banknæringen og samfunnet må man oppsøke møteplassene. I tillegg bør man delta for å møte potensielle kunder og potensielle fremtidige partnere, sier han.

Les mer og meld deg på FutureBank 2019 her.