– Vi håper at inntoget av nye aktører medfører en enda større villighet blant de etablerte aktørene til å være «fremoverlente» når det kommer til utvikling og det å tenke nytt – en prosess som vi i Attensi selvfølgelig gjerne tar del i, sier Christian Holst Kavli, partner i Attensi.

logosymbol

Spørsmålene er besvart av Christian Holst Kavli, partner i Attensi.

Hvorfor ønsker dere å være FutureBank-partner?

Bank- og finansnæringen opplever store endringer, både med tanke på økt digitalisering og konkurranse, men også i forbindelse med stadig nye reguleringer og andre lovpålagte krav. Dette fører til at aktørene raskt må tilpasse seg og tilegne seg ny kunnskap for ikke å miste viktige markedsandeler. Attensi har som mål å være de forskjellige aktørenes sterkeste samarbeidspartner i veien på å møte disse utfordringene på en best mulig måte. Vi har utviklet en rekke konsepter for trening av ansatte basert på spillteknologi og 3D-simuleringer – og disse konseptene tilrettelegger for at man på en både effektiv og engasjerende måte kan trene alle ansatte i alt fra generell produktkunnskap og salgsargumenter, til ikke bare forstå hvordan man effektivt bruker forskjellige IT-systemer, men også hvorfor dette gir bedriften verdi på tvers av bedriftens avdelinger, til trening på «best practice» i gjennomføringen av kundemøter.

Hvem ønsker dere å møte på FutureBank?

Vi ønsker å møte alle aktører som tør å tenke nytt og som har som mål å være «best i klassen» når det kommer til å tilrettelegge for kunnskapsheving blant sine ansatte. I motsetning til utviklingen i bank- og finansnæringen, har utviklingen i hvordan man trener og lærer opp ansatte vært minimal. Fremdeles brukes det tradisjonell klasseromsundervisning og kursing av ansatte, og effekten av denne treningen er kanskje god like etter at treningen har tatt sted, men ofte ser man at de ansatte faller tilbake til gamle rutiner etter bare et par uker. Med Attensis løsninger sørger vi for at de ansatte blir engasjerte i treningen på grunn av relevansen i det de trener på kombinert med den underliggende spillteknologien. Dette fører til at de ansatte repeterer treningen langt utover det de ellers ville gjort – og med økt repetisjon følger også økt læring.

Hvilke ønsker har dere for utviklingen innenfor fintech i Norge i årene som kommer?

Vi håper at inntoget av nye aktører medfører en enda større villighet blant de etablerte aktørene til å være «fremoverlente» når det kommer til utvikling og det å tenke nytt – en prosess som vi i Attensi selvfølgelig gjerne tar del i!

Hvorfor bør man delta på årets FutureBank?

IKT-Norge og Finans Norge samler i år både de største og viktigste aktørene fra bank- og finansbransjen, i tillegg til mange spennende og nytenkende teknologiske selskaper. Årets FutureBank blir derfor et naturlig samlingspunkt for alle som er interessert i å høre hva som tenkes rundt digitaliseringen av bransjen og de forskjellige utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Ønsker du å delta på årets FutureBank? Les mer her.