De to andre innlederne på Gartners seminar er Simon Mingay, Research Vice President i Gartner, og Peter Andorff, direktør for Gartners rådgivningstjenester.

Simon Mingay tar for seg IT som en viktig partner når virksomheter skal jobbe i en lavkarbon-økonomi, der utslippene må reduseres kraftig. Han vil vise hva grønn IT-strategier bør inneholde, og hvordan de bør legges opp.

Peter Andorff forklarer Gartners nye metoder for å måle IT-miljøvennlighet, som gir målbare resultater og kan gi sammenligninger internt i en organisasjon eller mellom organisasjoner.

Påmelding kan gjøres til Gartner Norge på norway.events@gartner.com. Det er kostnadsfritt å delta.

Tid: 8. mai 2008 kl 8.15
Sted: Vika Kino Sal 3, Oslo
Påmelding skjer fortløpende, innen 5. mai