Program:

FAGLIG DEL

KL. 16.30 MØT DET NYE IT-DIREKTORATET (DIFI)
Difis leder Hans Christian Holthe orienterer om direktoratets rolle og oppgaver, hvordan de ønsker å samarbeide med næringens aktører og hvilke krav de stiller til oss.

Kl. 17.00 PANELDEBATT: Hvor går IKT-næringen, hva er våre kommende utfordringer.
Blir det scaling up eller scaling down? Ledende aktører fra næringen ser inn i krystallkulen.

Kl. 17.30 Endringer i Arbeidmiljøloven
Et dramatisk forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har vært ute på høring. Hvordan vil dette kunne slå ut for vår næring. Hvordan skal din bedrift forberede seg på eventuelle endringer. Hvem rammes og hvordan kan man tilpasse seg. Advokatfirmaet Føyen gir en praktisk orientering om status, muligheter og trusler.

Kl. 18.00 Generalforsamling i IKT-Norge

Kl. 18.30 Avslutning

Det blir lett servering.