For tredje året på rad arrangeres Girl Tech Fest under Oslo Innovation Week.

girl tech fest

For tredje året på rad arrangeres Girl Tech Fest under Oslo Innovation Week. Girl Tech Fest er en hel dag hvor jenter i 9-10-års alderen leker seg gjennom verksteder for å lære og utforske hva teknologi kan brukes til. Vi vet at interesse for teknologi må sås tidlig som mulig for at jentene skal få lyst til å lære mer. Girl Tech Fest skal være et inspirerende steg på veien.

I fjor samlet vi jenter til en hel dag med magisk teknisk moro, og vi gleder oss til å ta i mot enda flere i år, interessen er enorm!

Tid: Tirsdag 26. september, kl. 09:00 – 13:30.
Merk: Venstres partileder Trine Skei Grande kl. 09:45 – 10:15.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl kl. 09:45 – 10:15

Sted: Deichmanske hovedbibliotek, Arne Garborgs plass 4, Oslo.

Program Oslo:

Kl. 09:00 – 09:15 Elevene ankommer

Kl. 09:15 – 09:30 Velkommen v/ Mailen Greve, Jenter Koder. Sted: Midtsalen

Kl. 09:30 – 11:00 Verksted (1) for elevene

Kl. 09:45 – 10:15 Trine Skei Grande og Tone Tellevik Dahl får omvisning. Mulighet for intervju.

Kl. 11:00 – 12:00 Lunsj og minikonsert

Kl. 12:00 – 13:30 Verksted (2) for elevene

Kl. 13:30 – 14:00 Avslutning. Sted: Midtsalen

Fremtiden trenger flere kvinnelige teknologer

Mens vi i Oslo samler 300 jenter, vil det samme antallet jenter delta på tilsvarende arrangementer i fem andre norske byer – Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Gjøvik.

Jentene som er påmeldt til kodedagen i Oslo vil møte om lag 90 frivillige kvinnelige veiledere som jobber med IT og digital teknologi til daglig. Vi er utrolig stolte av kvinnene og deres arbeidsgivere som ønsker å bidra til å styrke kvinneandelen i den digitale næringen. Vi må heller ikke glemme alle selskapene som bistår med gratis utstyr.

Om arrangøren

Girl Tech Fest arrangeres av Jenter Koder, et samarbeid mellom: Deichmanske bibliotek, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, TENK – Tech-Nettverket for kvinner, Norway Makers, ODA og IKT-Norge. Jenter Koder har som mål å øke andelen jenter som studerer datateknologi og realfag etter fullført videregående skole.

Verkstedene:

1. Teknisk Musikk: KOSO er et kreativt kollektiv, plateselskap og klubbkonsept i Oslo, som har et sterkt engasjement for å fremme kvinner i musikkbransjen. Kollektivet består av kunstnere som jobber på tvers av sine kreative felt som er musikk, dans, film, foto, design, performance, VJ-ing og DJ-ing. Til Girl Tech Fest skal DJ-ene Soldal og SVANI vise beatmatching ved bruk av softwear. Produsent og artist Juno Jensen skal lære bort hvordan man programmerer en beat.

2. BBC Micro:bit er en bitteliten programmerbar datamaskin med lys, knapper og masse sensorer som kan programmeres i nettleser med blokkbasert koding. Den er laget for å lære barn og unge programmering. Store deler av teknologien til BBC:Microbit er utviklet i Norge av Nordic Semiconductor. Man kan programmere enkle animasjoner, en skritteller eller et stein-saks-papirspill. Workshopen blir ledet av Vibeke Guttormsgaard og Kristine Sevik fra Senter for IKT i utdanningen.

3.  Oppfinnerverksted med LittleBits er et Maker Education verktøy, en utrolig spennende og leken måte å lære seg om koding og strømkretser. I denne workshopen skal elevene bruke kreativiteten til å leke med LittleBits (elektroniske byggeklosser). Littlebits består av forskjellige byggeklosser med forskjellige funksjoner. Ved å koble de sammen kan en bygge nesten hva en en vil! Elevene får kombinere LittleBits med enkle materialer som papp, aluminiumsfolie, sugerør og lim til å lage en enkle oppfinnelse på selvvalgt problem

4. Slik løser du verdensproblemer: I denne workshopen lærer elevene hvordan man kan gå frem for å løse et problem. Vi presenterer en problemstilling, og deltakerne må jobbe sammen i grupper for å finne løsninger på problemet.

5. From drawings to prototypes: Vi lager prototyper for å kommunisere, få tilbakemeldinger, ta beslutninger og ikke minst for å skape begeistring. Det finnes flere former for prototyping og vi skal igjennom 3 av disse, nemlig sketching, storyboarding og modeling. Hovedmålet med denne workshopen er å gi barna innsikt i hvordan vi jobber når vi utvikler nye produkter/ tjenester.

6. Code studio: I Code Studio får elevene prøvd grunnleggende konsepter i programmering, de samme som brukes i hverdagen av programmerere. Code Studio er et programmerings- verktøy som brukes rett fra nettleseren, hvor elevene programmerer i omgivelser de kjenner igjen fra spill.

7. Design for å løse problemer: I denne workshopen lærer elevene hvordan design og teknologi kan brukes for å løse verdensproblemer. Elevene blir delt inn i mindre grupper og får selv velge blant 4 problemstillinger.

Om arrangørene

TENK – TechNettverket for Kvinner

TENK har til hensikt å oppmuntre kvinner til tech-arbeid og entreprenørskap i Norge, samt skape nye relasjoner og partnerskap. De jobber for å holde oss oppdatert på nye tech-trender, inviterer til relevante events og deler kunnskap.

Norway Makers

Norway Makers’ visjon er å dyrke skaperglede og innvasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». Derfor jobber de bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

IKT-Norge

line liv heidi
Kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen, direktør for næringspolitikk Liv Freihow og adm.dir. Heidi Austlid.

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer, over hele landet med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

ODA

ODA er Nordens ledende møteplass med 5500 medlemmer for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra våre samarbeidspartnere.

Deichmanske Bibliotek

Oslos folkebibliotek og Norges best besøkte kulturinstitusjon, med 18 avdelinger, flere spesialavdelinger og et hovedbibliotek i Oslo sentrum. De er forkjempere for åpen og lik informasjon til alle.