Giske_Hoff_2

Responsen fra bransjen var enorm da IKT-Norge og Nærings- og handelsdepartementet inviterte til samråd om næringspolitikk med Trond Giske 12. april.

– IKT-næringen er viktig både som støttenæring, men også i seg selv. Vi må skru sammen virkemidlene slik at de kan fungere som en motor i IKT-næringen, sier næringsminister Trond Giske.

20 bedrifter var invitert til å utfordre næringsministeren og gi ham to råd hver om hva som skal til for at IKT næringen skal bidra til mest mulig verdiskaping for Norge i årene fremover.

Næringsministeren fikk en varm og entusiastisk velkomst da han åpnet møtet med å love at IKT vil bli løftet frem som et eget satsingsområde i den kommende næringsmeldingen.

– Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år. Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme. IKT-næringen må inngå i dette bildet, sier Giske.

-Det er svært gledelig og i tråd med hva IKT-Norge har jobbet for i lang tid, sier Per Morten Hoff, som håper at den kommende næringsmeldingen vil synliggjøre at Norge nå forlengst har forlatt industrisamfunnet og er godt forankret i kunnskapssamfunnet.

Mange av innspillene fra bransjen dreide seg om aktørenes behov for effektiv tilgang til kapital, digital kompetanse gjennom hele utdanningsløpet frem til fremragende forskning, og at det offentlige forvalter sin innkjøpsmakt på en konstruktiv måte.

Bilder fra arrangementet: http://www.flickr.com/photos/nhd-info/

For mer informasjon, kontakt:

Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, 48250924

Anne Cecilie Lund, Nestleder kommunikasjonavdelingen, Nærings- og handelsdepartementet 99621213

Les fyldig referat på Digi.no.

Les mer på regjeringen.no.

Fullt hus hos Visma, der ca. 20 norske it-selskaper presentert sine ideer om norsk it-politikk.
Fullt hus hos Visma, der ca. 20 norske IKT-selskaper presenterte sine ideer for norsk it-politikk.
Trond Giske hører på IKT-Norges generalsekretær, Per Morten Hoff. (Alle foto: Nard Schreurs)
Trond Giske hører på IKT-Norges generalsekretær, Per Morten Hoff. (Alle foto: IKT-Norge)