I kjølvannet av rapporten «Sky og fjordane» holdt IKT-Norge og Fornyingsdepartementet en lukket workshop om grønne datasentre.

Ettersom IKT-Norge nå har inngått samarbeidsavtale med Naturvernforbundet, stilte  Holger Schlaupits på vegne av Norges eldste miljøvernorganisasjon.

Holger er opptatt av gjenbruk av overskuddsvarme fra de store datasentrene. Det er ikke bare enorme mengder med energi som går med til et datasenter – det er enorme mengder varme som genereres. Dersom vi klarer å gjøre noe nyttig med denne varmen, er det store potensielle gevinster å hente.

Ahus – det it-tunge sykehuset vi hører mye om i andre sammenhenger – har gjort et smart knep. De lagrer varmen i huler under jorden, og gjenbruker den til å varme opp sykehuset om vinteren. Smart og definitivt nyttig. Mitt yndlingsforslag er kyllingfarm, fordi kylling trenger en jevnt høy temperatur. Andre jordbruksalternativer er også aktuelle.

På Dataforeningens seminar om sikre, grønne datasentre sa Per Arne Knutsen  (fra Dataforeningens Forum for Driftssikkerhet, Faggruppen for Informasjonssikkerhet) at han trodde gjenbruksmulighetene ville bli et av de viktigst lokaliseringskriteriene for datasentre fremover.

Det blir en spennende fremtid, fordi det da er viktig at vi får opp gode, tverrfaglige diskusjoner for å finne de gode bruksmulighetene. Da kommer Grønn IT virkelig ut av sitt skall og blir et mer sosialt prosjekt